BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ KURALLARI

1. Tamamlayıcı Tıp Ligi’nde sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin kabulüne ve sunum şekline Bildiri Kurulu karar verir.
2. Tamamlayıcı Tıp Ligi’nde sunulmak üzere başvurusu yapılan bildiriler bildiri@tamamlayicitipistanbul.com e-mail adresine gönderilmelidir.
3. Bildiri özetleri 500 kelimeyi geçmemelidir.
4. Bildiri özetleri Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır.
5. Bildiri özeti, klinik araştırmalarda, Giriş ve Amaç, Metod, Sonuçlar, Tartışma başlıklarını, olgu sunumlarında ise Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma başlıklarını içermelidir.
6. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
7. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
9. Herhangi bir proje desteği alınması durumunda belirtilmelidir.
10. Araştırıcıların araştırma ile ilgili herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır.
11. Kongre kaydı olmayan katılımcıların bildirileri Bildiri Özet Kitapçığı’nda yer almayacaktır.